MUDr. František Markovič - anesteziológia a resuscitácia